de revoechem
krzyknik918-578artykulatorsynestezjespawy
synestezjemodular_djvariationsartykulatorspawy
echemsynestezjebycie.i.czasde revokrach gieldy olejowej
spawya_p_o_echemde revoechem