artykulatorartykulatora_p_o_de revol-s
k-h-sde revovariationsartykulator
spawysynestezjekrach gieldy olejowejkrzyknik
spawy918-578artykulator
bycie.i.czasa_p_o_synestezjebycie.i.czas