variationssynestezjel-smodular_dj
k-h-sl-sechemvariationsvariations
spawya_p_o_a_p_o_bycie.i.czaswir / hazard a rebours / wiruletka
synestezjeechemsynestezjeartykulatorspawy
de revol-swir / hazard a rebours / wiruletka