de revolekko_bolidya_p_o_wir / hazard a rebours / wiruletkade revo
a_p_o_synestezjelekko_bolidykrach gieldy olejowej
echemsynestezjede revo918-578modular_dj
spawykrach gieldy olejowejspawyde revok-h-s
de revosynestezjemodular_dja_p_o_a_p_o_