k-h-svariationsl-s918-578
bycie.i.czasspawy
bycie.i.czasvariationsartykulatorbycie.i.czasspawy
wir / hazard a rebours / wiruletkalekko_bolidyde revowir / hazard a rebours / wiruletkasynestezje
synestezjekrach gieldy olejowejspawylekko_bolidyspawy